Loading...

دستگاه پولیشر روپس-rupes

دستگاه پولیشر روپس
دستیابی به کمال پولیش شده بر روی یک سطح تا جایی که ممکن است، هدف اولیه پروژه bigfoot است . bigfoot فرآیند تصفیه را تسهیل می‌کند ، به طور قابل‌توجهی زمان را کاهش داده و نتایج مطلوب را تولید می‌کند . با سپاس از محدوده کاملی از polishers ، پدهای و ترکیبات که

BIGFOOT POLISHERS


    نظرات